מרן רשכבה"ג רבנו שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א פותח את שערי הפרנסה בברכה מפורשת ומיוחדת בכתב יד קדשו לקראת ימי הדין

קחו לכם פרנסה טובה>>>לחצו כאן>>>

החותך חיים לכל חי…

הפעם – שנת תש"פ תראה אחרת לגמרי!!!

הבשורה שכל אחד ואחת מאתנו מחכה לה זה שנים.

הזדמנות מיוחדת לפרנסה טובה, הבטחה נדירה וכבירה בעוצמתה מאת רשכבה"ג  שר התורה מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א. מרן שכל גופו ונפשו מוקדשים לתורה הקדושה, שאינו רואה מאומה מלבד את אותיות הגמרא, יוצא מגדרו ומברך את תורמי לב לאחים שיזכו לשנה טובה ופרנסה טובה בבריות גופא ונהורא מעליא

המילים הברורות של מרן שר התורה שליט"א אינן משאירות מקום לספקות. הן מדברות בעד עצמן, כתובות בדם ליבו, באחריות העצומה שאופפת את נפשו של גדול הדור למען עתיד הדור ברוחניות וגשמיות.

הישועה כבר כאן!

מרן אינו מסתפק בברכה לבד, הוא מוסיף ומבקש להעניק לכל תורם את הברכה בידיים ממש, חתומה בחותמו של צדיק הדור, חרוטה על גבי סכין מכסף, החותך חיים לכל חי תרתי משמע…

רבנו משתמש בסגולה הקדומה לקראת יום הדין ומעניק לכל תורם את "סכין הקודש" סכין מכסף טהור שבכוחה לחתוך את הדין ולפתוח את שערי הפרנסה והשפע לשנה הבאה עלינו לטובה, סגולה המיוחסת לחוזה מלובלין זצוק"ל ומובאת בספרים קדמונים.

כך זוכים תורמי לב לאחים להבטחת שר התורה לשפע גדול ברוחניות וגשמיות, זאת מלבד הפרקליטים שהתורמים מקבלים בדמות אלפי ילדים טהורים שייכנסו בזכותכם לחינוך תורני ויבנו בתים נאמנים לתורה ויראת שמים.

אתם לא רוצים להפסיד את הסגולה הזאת…

הסגולה שתגן עלינו בימים הנוראים ותמשיך להשפיע עלינו שפע רב בשנה הבאה עלינו לטובה.

חייגו עכשיו 1800-550-300 או לחצו על הקישור ותזכו לקבל את הסכין לביתכם עוד לפני ראש השנה ותהיה לכם שנת פרנסה בשפע בעז"ה

קחו לכם פרנסה טובה>>>לחצו כאן>>>