אכן המילה 'ישועות' היא מילה נדירה, ולא נשמעה מעולם מפי שר התורה.
אשרינו שזכינו…