ברוך דיין האמת: מרת רחל בערגער ע"ה מלונדון נפטרה היום בשיבה טובה בגיל 89, כשהיא מותירה אחריה דורות של צאצאים יראי שמים. הייתה אלמנת הנגיד רבי מענדל בן הנגיד ר׳ אליקים געציל בערגער ז"ל

ברוך דיין האמת: מרת רחל בערגער ע"ה מלונדון נטרה היום בשיבה טובה בגיל 89, כשהיא מותירה אחריה דורות של צאצאים יראי שמים. הייתה אלמנת הנגיד ר' מענדל בן הנגיד ר׳ אליקים געציל בערגער ז"ל.

הותירה אחריה את בניה הנגידים ר' יחזקאל בערגער הי״ו ור' שלום דוב בערגער הי"ו, הידועים כתומכי תורה וחסד בלונדון ובישראל. וכן חתניה ר' חיים אלי' קערנקרויט הי"ו ור׳ אברהם חיים ראפאפארט הי״ו.