אלפי החסידים צפויים ליטול חלק בשמחה הגדולה שתתקיים הערב בבית המדרש החדש בשיכון ויז'ניץ בבני ברק. בוועידה המכינה פרסמו מפה בה מצוינים המקומות לחסידים ויזניץ, ומקומות מיוחדים לחסידי תולדות אהרן. הסעודה תתחלק לשלושה מתחמים

לאחר ימים ארוכים של הכנות, הערב תתקיים השמחה הגדולה, שמחת הנישואין בחצרות הקודש ויז'ניץ – תולדות אהרן – מעליץ, החתונה תתקיים לראשונה בבית המדרש החדש בשיכון ויז'ניץ בבני ברק.

בעקבות אלפי החסידים שצפויים ליטול חלק בשמחה הגדולה בוועידה המכינה הנפיקו מפה מיוחדת בה מצוין היכן ישבו ויעמדו החסידים במהלך החתונה, כאשר ישנם מקומות מיוחדים לחסידי ויז'ניץ, ומקומות מיוחדים לחסידי תולדות אהרן, כל זה למען שמירת הסדר הטוב, ולמניעת עגמת נפש מיותרת במהלך שמחת בית צדיקים.

בעקבות העומס הצפוי, סעודת המצווה תתחלק לשלושה מקומות, כאשר, המשפחה וזקני החסידים יסעדו בהיכל בית המדרש החדש, כלל החסידים בקומת הכניסה בבניין החדש, ובחורי החסידות בחדר האוכל של הישיבה, לאחמ"כ יתכנסו שוב כולם בהיכל בית המדרש החדש שם ימשיכו בשמחת חתן, כמו"כ ארגנו בחסידות שידור חי ע"ג מסכים לילדי החסידות בתלמוד תורה.

יצוין, כי כבר שבועות שבחסידות יושבים על הנפקת החתונה הענקית שתהיה על הצד היותר טוב.