השמועה בדבר פטירתו מתוך דברי תורה היכתה גלים בכל שכבות הציבור החרדי, כאשר רבים מציינים שלא זכור מאורע כעין זה רבות בשנים

בשבוע שעבר ביום רביעי בלילה ט' במר חשוון עלה בסערה השמימה הרב דוב פאלי זצ"ל בטרם מלאו לו ארבעים שנה, הרב פאלי במשך כל שנות חייו הקצרות שיקף בדמותו הפלאית את "האדם השלם" במושגים שלנו, תלמיד חכם גדול ועצום, ובעל חסד מופלא שהאיר פנים לכל אדם ואדם, ו"כמים הפנים לפנים", כל מי שהכיר אותו נקשר אליו בעבותות אהבה וחיבה, ובכח זה השפיע רבות על תלמידיו תורה ויראת שמים.  לחצו כאן ורחמו על האלמנה >>>   

ר' דוב יומיים לפני פטירתו

הרב פאלי למד בבחרותו בישיבת חברון גבעת מרדכי, נכד של מרן המשגיח רבי הירש פאלי זצ"ל, מיד בהגיעו לישיבה נתפרסם כבחור למדן ומוכשר, היה אהוב מאוד על כל חבריו וידידיו, כאשר גם הגאון הגדול רבי דוד כהן ראש הישיבה למד עמו בחברותא בקביעות.

בהגיע לפרקו התחתן עם בתו של הגאון רבי חנוך קרלינשטיין זצ"ל שהיה כידוע גאון עצום שנפטר גם כן בצעירותו.

לפני שלוש עשרה שנה בהיותו בגיל עשרים ושמונה התחיל להרביץ תורה בישיבת זוהר התורה, אשר בד בבד עם שיעוריו העמוקים והמיוחדים, גם התמסר באופן מופלא ומיוחד לכל בחור ובחור שהרגיש כאילו הוא בן יחיד שלו.

לחצו כאן ורחמו על האלמנה >>>   

לפני שנתיים בחודש תשרי תחילת שנת תשע"ח גילו אצלו את המחלה הנוראה שפקדה את גופו באופן קשה, אך הוא למרות יסוריו המשיך לתפקד כרגיל, כאשר כל הזמן שרוי בשמחה ובבטחון שיהיה טוב, כל מי שהגיע לבקרו ולעודדו יצא מחוזק ממנו בראותו איך הוא שרוי בשמחה בלי שום עצב.

ביום רביעי שעבר הרב פאלי הרגיש חולשה גדולה ונסע לבית חולים שערי צדק, בשעה שתיים בצהרים ביקרו הרופא וקבע שהוא בתהליך של גסיסה, בני המשפחה נזעקו לבית החולים לשהות לצידו של ר' דוב בשעותיו האחרונות, הוא היה שרוי בחולשה גדולה ממש אך עדיין היה בהכרה ובצלילות דעת, הרב פאלי ביקש מכל המבקרים שידברו רק בדברי תורה, כאשר במשך כמה שעות סבבו אותו בני משפחה וידידים וכל העת הקשו לפניו קושיות בדברי תורה כאשר הוא מתערב ומשתתף, וכך בתוך כדי הדיבור הוא נפטר ועלה בסערה השמימה.

השמועה בדבר פטירתו מתוך דברי תורה היכתה גלים בכל שכבות הציבור החרדי, כאשר רבים מציינים שלא זכור מאורע כעין זה רבות בשנים שאדם נפטר בשלוה וברוגע מתוך דברי תורה, רבים רבים מבכים את האבידה הגדולה שאבדנו, אשר בעוונותינו הרבים נלקחה מאיתנו דמות של תלמיד חכם אמיתי אהוב על המקום ואהוב על הבריות.

הרב פאלי היה מלא באהבת ישראל, הוא אהב כל אחד ועזר לכל אחד, עכשיו הגיע הזמן שכולנו נתאמץ ונעזור לו, ישנם שבעה יתומים שאין להם שום מקור פרנסה, אנא ואנא שכל אחד יעשה יותר מכפי יכולתו, לחצו כאן ורחמו על האלמנה >>>   

ר' דוב ביום הפטירה