מנכ"ל המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים הרב יוסף שוינגר מבהיר: "אין כל גורם ממשלתי המבקש להעביר את קבר דוד חלילה לידי גוף אחר כלשהו, וק"ו לידי הוותיקן. לצערנו בעלי אינטרסים מפיצים שמועות שונות שאינן תורמות לכלום אלא רק מזיקות"

בעקבות פרסומים על ידי גורמים שונים אודות קבר "דוד המלך" שכביכול יש חשש מסירתו לגופים לא רצויים ולהפוך אותו לאתר נצרות ח"ו, או שהוצגו גופים שונים כשותפים לניהולו, העביר מנכ"ל המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים הרב יוסף שוינגר הבהרה להרב חיים מילר יו"ר התנועה למען ירושלים ולאנשים נוספים שפנו. "אין כל גורם ממשלתי המבקש להעביר את קבר דוד חלילה לידי גוף אחר כלשהו, וק"ו לידי הוותיקן, והדברים הובהרו על ידי כל הגורמים. לצערנו בעלי אינטרסים מפיצים שמועות שונות שאינן תורמות לכלום אלא רק מזיקות", אמר שוינגר.

"מקום קבורתו של דוד המלך זי"ע שופץ בשנים האחרונות בעלות של למעלה מ – 10 מיליון שקלים. והינו שוקק מתפללים שבעתיים ממה שהיה בעבר. לא היה כל שינוי בסטטוס קוו, ואדרבה יש יותר מתפללים יהודים באתר הק' מאשר בעבר. יצוין כי המקום מתוחזק במאת האחוזים על ידי "המרכז לפיתוח מקומות קדושים" ללא סיוע של אף גורם או עמותה חיצונית כלשהי. המרכז דואג לניהול ולתפעול המקום לטובת אלפי הפוקדים אותו, ועומד על משמרת הקודש לבל יחללוהו".

"רק באחרונה יצא "המרכז הארצי לפיתוח מקומות קדושים" ביוזמה חדשה לטובת הציבור בו נפתח מוקד תהילים למסירת שמות לתפילה בציון – ללא תשלום. ולשם כך , מחזיק המרכז מניין אברכים המסיימים את ספר התהילים מדי יום במקום, לטובת עם ישראל. המרכז הארצי לפיתוח מקומות קדושים" ממשיך לפתח ולהאדיר את המקום לטובת מאות אלפי הפוקדים אותו בשנה, וימשיך לעשות ככל שניתן להוסיף קדושה והדר למקום קבורתו של דוד המלך – נעים זמירות ישראל".

עוד הוסיף מנכ"ל המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים, "כבכל מקום קדוש אותו פוקד מגוון רחב של אנשים, נדרשים לבעיות המתעוררות והמרכז הארצי פועל בנדון על דעתו של רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים הרה"ג שמואל רבינוביץ שליט"א לפתור אותן בחכמה ובתבונה". הרב שוינגר הוסיף: "צר לנו כי גופים שונים ומשונים מנסים לנכס".