תלמוד תורה הכי מושקע שראיתי בראשות הרב ברונר שמוסר נפשו ווכל חפצו ותשוקותו לרומם את הילדים שבאים מבתים לא חזקים והוא נושא אותם על כתפיו ושמח בהצלחתם וזה משוש כל חיו והס"ד הגדולה שלו בזכות דבקותו במרן שר התורה שלא זזה ידו מיד קודשו ומתיעץ ומתברך ממנו בכל עת והוא זוכה לקרבה ולנשיאות חן מיוחדת ממרן, אשרי הרב ברונר שזוכה להוציא יקר מזולל לישיבות ולהקים דורות ישרים.