עצרת התעוררות וסיום ש"ס משניות בתלמוד תורה ''נר שמואל'' של החינוך העצמאי בחדרה, לע"נ מרן פוסק הדור הגאון רבי ניסים קרליץ זצ''ל בהשתתפות הגאון רבי יצחק קולודצקי שליט"א חתנו של מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א

היום (שלישי) התכנסו תלמידי הכיתות הגבוהות בבית הכנסת שבת"ת "נר שמואל" בחדרה לכנס התעוררות וסיום ש"ס משניות שלמדו בשקיקה לע"נ מרן פוסק הדור הגר"נ קרליץ זצ"ל.

הגאון רבי יצחק קולדצקי שליט"א פתח את עצרת החיזוק בדברי הספד וסיפר על גדלותו העצומה של מרן פוסק הדור בתורה ובמסירות נפשו למען עם ישראל בדאגה ובמסירות אין קץ.

בהמשך דבריו הביא הגר"י קולדצקי סיפורים אישיים מחיי מרן זצוק"ל החל משנות ילדותו ועד יומו האחרון בגודל התמדתו בתורה ועל מסירות נפשו למען חינוכם של ילדי ישראל, עוד הזכיר את בנו של מרן זצ"ל הרב מרדכי קרליץ שליט"א הממשיך בדרכו במסירות ודאגה למען ילדי הקירוב וקרן ההסעות .

לאחמ"כ התקיים סיום ש"ס משניות על ידי אחד התלמידים בתלמוד תורה, כשבהמשך היום בחן הגר"י קולדצקי את מאות ילדי הת"ת וביקר בשלושת גני הילדים, במהלך סיורו בתלמטד תורה ציין לשבח בפני המנהל הרב אליהו ברונר שליט"א וצוות הת"ת את ידיעותיהם והתנהגותם של התלמידים כשרואים עליהם את יראת השמים והמידות המיוחדות.