חבל על דאבדין
אנו מאבדים אוצרות בלומים של תורה ויראה
רבונו של עולם מה יהא עלינו
הצדיק אבד ואין איש שם על לב