בשעה האחרונה הגיעה הידיעה המרה על פטירתו של הגאון רבי אריה אמברהס זצ''ל. הלוויתו תצא היום בשעה 12:30 מבית מדרשו של מרן הגר''ח גריינמן זצ''ל בבני ברק אל עבר בית החיים סגולה בפתח תקווה

מבית החולים 'תל השומר' מגיעה הידיעה המרה על פטירתו של הגאון רבי אריה אמברהס זצ"ל, הגאון ר' אריה שימש כרב בבית מדרשו של מרן הגר"ח גריינמן זצ"ל במשך שנים.

תלמידיו הרבים ראו בו מורה דרך ומנחיל תורת החזון איש זיע"א כאשר היה שקוע בלימוד התוה"ק יומם ולילה, הגר"א זצ"ל היווה דמות פלאים לקהל תלמידיו במאור פניו ובהליכותיו המיוחדות.

הלוויתו תצא היום בשעה 12:30 מבית מדרשו של מרן הגר"ח גריינמן זצ"ל בבני ברק אל עבר בית החיים סגולה בפתח תקווה.