כמדי שנה ב'אגודת ישראל' דאמריקה עורכים שבת קונוונשן בה נוטלים חלק רבנים, ראשי ישיבות, ואדמורי''ם. ל'חדשות JDN' נודע כי השנה יקדישו הרבנים את משאם לדבר על פגעי הזמן, בענייני הטכנולוגיה והכלים האסורים, ובשאר דברים הצריכים חיזוק ביהדות החרדית

כמדי שנה בשנה ב'אגודת ישראל' דאמריקה עורכים שבת קונוונשן בה נוטלים חלק רבנים, ראשי ישיבות, ואדמורי"ם, כשבמהלכה עומדים על צרכי הדת בקהילות באמריקה, ומתקנים תקנות לטובת הכלל והפרט.

לקראת שבת הקונוונשן המריא ראש ישיבת פוניב'ז הגאון רבי ברוך דב פוברסקי שליט"א לארה"ב שם ישהה עד לאחר שבת, ראש הישיבה ימריא היום לארה"ב וישתתף מחר בכינוס לטובת 'קרן ההסעות' בעיר התורה ליקווד כאשר במעמד עוד צפוי להשתתף הגאון רבי שמעון גלאי שליט"א, את השבת יעשה ראש הישיבה יחד עם גדולי התורה דאמריקה בקונוונשן של 'אגודת ישראל'.

ל'חדשות JDN' נודע כי השנה יקדישו הרבנים את משאם לדבר על פגעי הזמן, בענייני הטכנולוגיה והכלים האסורים, ובשאר דברים הצריכים חיזוק ביהדות החרדית.

יצוין כי 'אגודת ישראל' דאמריקה היא אגודה הפועלת כארגון ליהדות החרדית באמריקה ומייצגת את רוב רובו של עולם הישיבות הליטאי חסידי, כאמור, התרגשות גדולה שוררת בארה"ב עם הגעת הידיעה על בואו של ראש הישיבה לחיזוק וביצור חומות הדת דאמריקה.