הגר"י פינטו במכתב לתלמידיו: "עם ישראל חייב הרבה למלכות מרוקו"

לקראת המעמד ההיסטורי שיתקיים מחר במרוקו שלח הלילה גאב"ד מרוקו הגר"י פינטו מכתב מיוחד לתלמידיו בו הוא מגולל לראשונה את סיפור היחסים של הקהילה היהודית עם מלך מרוקו: "אנחנו שומעים מאנשי המלכות על הצניעות והענווה, זה גורם לקדוש ה׳ גדול"

 • כשלבן שלך יהיה טוב, לך תהיה נחת: הרישום בישיבה שמשנה חיים בעיצומו!

  תוכן מקודם

 • למה להעיב על רגעי האושר?

  תוכן מקודם

 • המכתב שנשלח ממחלקת לב: "לילדים שלי אין אפילו תחפושת"

  תוכן מקודם

 • ניתוח לב פתוח: אם לילד חרדי בן 10 מבקשת עזרה

  תוכן מקודם

לקראת המעמד ההיסטורי שיתקיים מחר במרוקו בהשתתפות אלפים, שלח הלילה גאב"ד מרוקו הגאון רבי יאשיהו פינטו מכתב מיוחד לתלמידיו בו הוא מגולל לראשונה את סיפור היחסים של הקהילה היהודית עם מלך מרוקו: "ידעו צדיקים, אנחנו שומעים מאנשי המלכות פה, על הצניעות והענווה והפשטות. כאלף איש מתנהגים כך זה גורם לקדוש ה׳ גדול", פותח הגאב"ד את המכתב לקהילתו.

"יותר מאלפיים שנים שיהודים חיו פה בבטחון, מאות קברי צדיקים של קדושים וטהורים, שזכו לגלוי אליהו ולעליית נשמה. המלכות, מלכות של חסד מדורי דורות. המלך, בעל מעלות נעלות, צניעות, ענווה, אהבת הבריות, מכבד כל אדם בפשטות. מתנהג כסיפורים הקדומים, על מלכים שהלכו מחופשים לשמוע את צרות העם ולעזור לחלשים. כך נוהג המלך. עם ישראל חייב למלכות מרוקו הרבה".

הגר"י משבח את המלוכה המקומית וכותב כי, "בכל הזמנים עמדו לימין היהודים, כך גם בשואה. כשהיטלר ביקש את רשימת היהודים, המלך ענה ואמר לו, אין לי. אין הבדל בין יהודי לבין מוסלמי, כולם שוים כבני המקום. העיינים והראש הנטוי כלפי מטה שראינו בעינינו, כשזכינו לברך את הברכה לכבוד המלכות, עם שם ועם מלכות, הענוה והפשטות, השאירו לנו זכרון עמוק. הקב״ה יחזק את המלכות ותמיד תהיה מבורכת ושמורה מפי אל".

"ההתנהגות המיוחדת הזאת היא מושרשת, ויסודותיה מראשית כנסת בני ישראל, לארץ ישראל. מובא בירושלמי וכן במדרש פרשת בשלח, כאשר בני ישראל עמדו להיכנס לארץ ישראל, היו שבעה מלכים שהיו שולטים בארץ ישראל, וכולם עמדו מוכנים למלחמה, שלא לתת לעם ישראל להיכנס לארץ הקודש. שם היה ביתם ולא רצו להכנע וללכת ללא מלחמה, חוץ מהגירגשי שאסף את משפחתו ואת כל אשר לו, ואמר: אני לא נלחם עם מי שאמר והיה העולם, ומי שנתן מן וענני כבוד לעם ישראל, ועזב לאפריקה".

עוד הוא מוסיף במכתבו הנדיר, "רבותינו מחשבים את המקום למרוקו של היום. הקב״ה ברך את הארץ הזאת ואת המלכות, שתהיה מבורכת, כברכת ארץ ישראל. וכל מי שמבין וכן כל מי שרזי שמים בהירים לו יודע, שבמקום הזה יש דבקות עצומה, ואפשר להשיג השגות רוחניות שבעוונות הרבים היום קשה להשיג בארץ הקודש".

"הנה פה במרוקו, ישנה חזקה ש'לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך אמר ה׳ עד עולם'. הברכה פה מימות בית שני, עד ביאת משיח צדקנו, ורוח הגאולה ותקומת התורה. יש פה ב״ה בקהילה הקדושה ״שובה ישראל״ ובכל המעשים הנעלים והקדושים אשר נעשים פה מדי יום ביומו, אחי ורעי אהובי ובעל מסירות נפש, שנתן את חיו וחיי בני ביתו בעדי בימי הזעם, ובכל יום ויום עומד לימיני בימי חולי, רבי מנחם הצדיק והאהוב והיקר, עם נוות ביתו, לא יום ולא לילה למען קהילת קודש ״שובה ישראל״, ולמעני מקל עלי בבריאות, ברופאים ובכל ענין ראשון בקודש".

הגאב"ד מסיים את מכתבו בברכה לבניו ורומז למצבו הרפואי, "ובני אהובי וחביבי שמחת ליבי, רבי יואל משה, ששניהם קדושים וטהורים, עומדים ומחזקים ידיים חלשות בזמן שאנו נלחמים על חיינו. ממש העולם לא יודע עד כמה הימים כואבים וקשים, כמה שמגלים טפח מכסים טפחים, יתן הקב״ה שכרם ויזכנו שלא תצא תקלה מידינו, וקרן התורה הקדושה ודרך הקודש של קהילת ״שובה ישראל״ תרום בכבוד. בשם ה׳ נעשה ונצליח, ונזכה לקדש שם שמים באהבה רבה ובהתרגשות מרובה".

3 תגובות

רפואה שלמה לרב פינטו שליאט

ניכרים דברי אמת היוצאים מן הלב.
יעלה מעלה מעלה וירום וינשא בכבוד!!

קודש קודשים

Comments are closed.

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו

דילוג לתוכן