לאחר מחלה קשה נפטר איש החסד הרב בד"ה לאחר מחלה קשה נפטר איש החסד הרב יצחק לוי זצ"ל, שימש שנים ארוכות כיועץ בארגון "עזרה למרפא" של הרב פירר

בד"ה לאחר מחלה קשה נפטר איש החסד הרב בד"ה לאחר מחלה קשה נפטר איש החסד הרב יצחק לוי זצ"ל היה יועץ רפואי בהתנדבות שנים רבות בארגונו של הרב פירר 'עזרה למרפא'. הלוויה תצא היום בשעה 12:00 מביתו רחוב לוחמי הגיטו 5 פתח תקווה.