‏סערת התחבורה הציבורית בשבת: ביהמ"ש המחוזי בתל-אביב המליץ לעיריית רמת-גן לבחון אפשרות של צמצום הפעלת ה'סבבוס' - מערך ההסעות הפועל תוך חילול שבת. צמצום הפעילות משמעותו דילול מספר תחנות והפחתת תדירות הקווים

‏סערת התחבורה הציבורית בשבת: ביהמ"ש המחוזי בתל-אביב המליץ לעיריית רמת-גן לבחון אפשרות של צמצום הפעלת ה'סבבוס' – מערך ההסעות הפועל תוך חילול שבת. צמצום הפעילות משמעותו דילול מספר תחנות והפחתת תדירות הקווים.

עם פתיחת הדיון הפתיע עו"ד ד"ר יחיאל וינרוט, המייצג את העותרים נגד חילול השבת, בטענה כי בנוסף לאי החוקיות הנוגעת לחילול השבת, הפעילות לכאורה אינה חוקית אפילו לשיטת העירייה עצמה. וינרוט טען כי על פני הדברים ולפי העולה מתשובת העיריה, עצירת ה'סבבוס' מתבצעת באופן שלכאורה אינה חוקי, מאחר שהעצירה מתבצעת בתחנות אוטובוס, ועצירה כזו מותרת לתחבורה ציבורית בלבד, בעוד מיזם חילולי השבת איננו עונה לקריטריון זה ואיננו תחבורה ציבורית רשמית גם לשיטת העירייה.

את טענתו בדבר אי-חוקיות ביסס וינרוט בין היתר על פסיקה של ביהמ״ש העליון משנת 2008. העיריה ניסתה לטעון כי לאוטובוסים ישנו אישור ממשטרת ישראל לעצור בתחנות, על כך הגיב וינרוט ואמר: "אני לא מכיר סמכות של המשטרה להתיר עבירה פלילית".

 

עו"ד ד"ר יחיאל וינרוט אצל מרן שר התורה

 

וינרוט הוסיף וטען כי העיריה אף לא הציגה כל אישור שכזה וטענה זו נאמרה בחלל האוויר בלא הוכחה.

לאור האמור, העירייה ומשרד התחבורה ביקשו מבית המשפט להגיש כתב תשובה, וזאת בתוך 14 יום. בית המשפט נענה לבקשה, כשהוא קובע דיון נוסף בעתירה בעוד כחודש וחצי, ובמסגרת זו גם המליץ לעיריית רמת גן לבחון מתווה לצמצום פעילות חילול השבת והפחתת תדירות הקווים.

העותרים, הרה"ג יצחק זילברשטיין שליט"א והרה"ג יעקב אריאל שליט"א, התנועה למדינה יהודית ודמוקרטית וקבוצה מתושבי רמת גן (דתיים ושאינם דתיים), מיוצגים בעתירה על ידי עוה"ד ד"ר יחיאל וינרוט העומד בראש משרד ד"ר יעקב וינרוט ושות' שייסד אביו ז"ל, יחד עם עו"ד שמואל הקר ועו"ד יהודה רוזנגרטן ממשרדו.