גל הביקורות של משרד החינוך בהיכלי הישיבות והכוללים נמשך: אנשי משרד החינוך הגיעו היום לביקורות במספר ישיבות וכוללים ברחבי הארץ, הכולל 'נחלת משה' של ראש עיריית בני ברק אברהם רובינשטיין נכשל בסבב הביקורת האחרונה

גל הביקורות של משרד החינוך בהיכלי הישיבות והכוללים נמשך, היום (שלישי) הגיעו אנשי הביקורת למספר ישיבות וכוללים ברחבי הארץ. ראשי המוסדות מספרים כי סבב הביקורת הנוכחית היא אדוקה וקשה מתמיד כאשר הם מגיעים דקות לפני תחילת ה'סדר' עומדים בפתח הישיבה בכדי שאיש לא יוכל לצאת ולהיכנס.

הערב בהיכל כולל 'נחלת משה' בבני ברק נערכה ביקורת של משרד הדתות אך היו חסרים 27 אחוז מהאברכים וכך, הכולל של ראש עיריית בני ברק הרב אברהם רובינשטיין נכשל בסבב הביקורת האחרונה.

אברכי הכולל סיפרו לאחמ"כ: כי מאז שהורידו את המשכורות בכולל לאברכים יש אוירה עגומה בהיכל, והרבה אברכים הפסיקו לשמור על סדרי הכולל הקפדניים".

בהנהלת הכולל הוחלט כי יבקשו ביקורת חוזרת בתקווה שהפעם האברכים יהיו מוכנים לכך ולא יעזרו מהיכל הכולל.