יחצנות לא מדויקת כל, הוא אומר לו בפירוש שהא מתרומם לכבוד זקנו הלבן,
לאחרונה כל מי שנכנס עם זקן לבן הוא עושה תנועה של קימה