זה קרה בביקור החגיגי לקראת מעמד העשור לרשת הכוללים 'ש"ס אידן' • מרן הסביר לגר"א אייזען שיש לקום מפניו לנוכח פעליו הכבירים אשר פעל להרבות תורה בישראל ולהעמיד עשרות רבות של אברכים היודעים את הש"ס כולו

רבבות עולים שם לרגל כל העת, לבית ברחוב רשב"ם. מאות רבנים ומנהיגי ישראל מבקרים בו יום יום, ולכן זה היה כל כך מפתיע כשמרן שר התורה קם לכבוד אחד המבקרים ממרום גילו, תוך שהוא מציין "מפני שיבה תקום".

המבקר, הגאון רבי אברהם אייזען שליט"א גאב"ד פוזנא מייסד רשת הכוללים 'ש"ס אידן', הופתע מאוד. הגר"א הגיע אל הגר"ח כדי להזמינו לחגיגת העשור של רשת הכוללים אשר מרן שר התורה משמש כנשיאה, חגיגה שהתקיימה אגב בשבוע שעבר במעמד מרשים שראוי לכתבה בפני עצמה, בראשות מרן שר התורה וכל גדולי ישראל שליט"א, באולמי כתר הרימון בבני ברק.

לפליאת הגר"א על הקימה ועל השיבה, הסביר מרן שר התורה כי "יש לקום מפניו של אב"ד פוזנא, לנוכח פעליו הכבירים אשר פעל להרבות תורה בישראל ולהעמיד עשרות רבות של אברכים היודעים את הש"ס כולו."

 

מרן שר התורה אף הוסיף והעניק מכתב מיוחד לגר"א אייזען, במיוחד לכבוד חגיגת העשור. במכתבו כותב שר התורה. "בס"ד חשון תש"פ. בואו ונחזיק טובה לידידינו אב"ד פוזנא הגר"א הלוי אייזען שליט"א במלאות עשר שנים לפתיחת כוללים ש"ס איד'ן – ובשנים האחרונות נענה לבקשתי והוסיף ופתח עוד כוללים אשר לומדים שם עשרות אברכים תלמידי חכמים גדולים – שכשמו כן הוא שיודעים ש"ס בבלי על בוריו, אשר בחנתי כמה פעמים ושאלתי כמה שאלות ותיכף ענו על אתר.

"גם בני ר' שאול שליט"א שאל אותם כשעה ארוכה בכל הש"ס כולו והתפעל מאד מידיעתם המקיפה, וקרא עליהם הגמרא בקידושין דף ל' א' שאם ישאל לך אדם דבר אל תגמגם ותאמר לו אלא אמור לו מיד וכו'.

"לכן זכות גדולה מאד להחזיק ידי תלמידי חכמים גדולים כאלו ביד רחבה, ויזכו כל המחזיקים בכל הברכות האמורות למחזיקי התורה. חיים קנייבסקי".