ימח שמם של שונאי ישראל
שנזכה לגאולה ברחמים בקרובבבבבבבבבבב
אמן!!!!!