לא רק בבני ברק: בעקבות הבטחת מרן החזון איש זיע''א כי בבני ברק לא יפלו טילים, בשיעור שמסר חבר מועצת גדולי התורה הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט''א אמר כי עיר שתסדר בתחומה 'חשמל כשר' תקוים בה הבטחת החזון איש ולא יפלו בה טילים

בעקבות הבטחת מרן החזון איש זיע"א כי בבני ברק לא יפלו טילים, בשיעור שמסר חבר מועצת גדולי התורה הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א אמר כי עיר שתסדר בתחומה 'חשמל כשר' תקוים בה הבטחת החזון איש ולא יפלו בה טילים.

בשיעור שמסר הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א אמר לקהל השומעים כי ידוע זה שנים הבטחתו הפלאית של מרן החזון איש זיע"א כי בעיר בני ברק לא יפלו טילים, הבטחה שבמשך השנים קוימה במלואה כאשר אכן בגבולות העיר בני ברק לא נפלו טילים.

כעת אמר הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א אני מאמין שהבטחת החזו"א תקוים גם בעיר שיסורו למרותו בעניין השימוש בחשמל כשר בשבת, "עיר שתסדר בגבולותיה חשמל כשר בשבת 'גנרטור' תקוים בה הבטחת החזו"א ולא יפלו טילים בשטחה.

דבריו של הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א גרמו לתהודה רבה בקרב בני התורה החרדים לדבר ה' אשר נשמעים לדעת מרן החזו"א בעניין שימוש אך ורק בחשמל כשר בשבת.

יצוין, כי גם בהקשר לעיר החרדית 'מודיעין עילית' שרוב תושביה משתמשים בחשמל כשר בשבת אמר בעבר מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א כי לא יפלו טילים בשיטחה.