הסיפור שהפך לשיחת היום בישיבה המפורסמת בבני ברק: האדמו''ר המקובל רבי דוד אבוחצירא שליט''א מנהריה הבטיח לבחור כי עד גיל עשרים ימצא את זיווגו, השבוע, שבעה ימים בלבד קודם הגיעו לגיע עשרים, הבחור סגר שידוך בשעטו''מ

במוצאי שבת סליחות שבשלהי שנת תשע"ט, בחור מאחת הישיבות המפורסמות בבני ברק נכנס למעונו של האדמו"ר המקובל רבי דוד אבוחצירא שליט"א במטרה לבקש ממנו ברכה לשנה החדשה, לאחר שהות קצרה הגיע תורו של הבחור, כשהוא מנצל את ההזדמנות לבקש ברכה מהאדמו"ר שיזכה למצוא את זיווגו הנכון במהרה.

האדמו"ר הרהר קמעא אחר הפטיר "בעזרת השם עד גיל עשרים תהיה חתן". הבחור ענה אמן ובדחילו יצא את חדרו, הבחור נמנע מלספר את דברי המקובל לחבריו ושמר את דבר המעשה בסוד.

השבוע לאחר שסגר שידוך למזל טוב שיתף את חבריו בישיבה בסיפור ואמר "בעוד שבוע בדיוק אהיה בן עשרים" וראה זה פלא כאשר מדבריו של רבי דוד לא נפלה ולו שערה אחת ארצה. ויהי לפלא. יצוין כי הסיפור הפך לשיחת היום בהיכלה של הישיבה המפורסמת בבני ברק.