אלפים השתתפו אחרי הצהריים בחופה לנכד כ"ק האדמו"ר מגור ברחוב ירמיהו בירושלים. בסידור קידושין כובד האדמו"ר מגור, קריאת הכתובה הגרי"מ לאו, ב-7 ברכות האדמו"רים מבויאן, מודז'יץ וסלונים, הגר"נ רוטשטיין, הגר"ח רובינשטיין והגר"מ אוירבך