שמחה בקרב תושבי רחוב סורוצקין בירושלים, אחד מנכבדי הקהילה הרב יהודה לזנבסקי שליט''א זכה לחבוק ביום אחד ארבעה נכדים. מדובר בארבעה נכדים משלושת בנותיו, תאומים ועוד בן ובת, עוד יצוין כי ארבעתם נולדו באותו בית חולים בירושלים

התרגשות ושמחה גדולה בקרב תושבי רחוב סורוצקין בירושלים לאחר שאחד מנכבדי הקהילה זכה לחבוק בשעה טובה ומוצלחת ארבעה נכדים ביום אחד.

בשבת האחרונה פרשת 'ויצא' הגיע לבית הכנסת ברחוב סורוצקין בירושלים אחד מנכבדי הקהילה הרב יהודה לזנבסקי שליט"א וכאשר עלה לתורה ערך מי שברך לבנותיו לרגל הולדת נכדיו, לפליאת המתפללים התברר כי ביום אחד זכה הרב לזבנסקי לחבוק ארבעה נכדים בלע"ה.

מדובר בארבעה נכדים ונכדות משלושת בנותיו, תאומות ועוד בן ובת. עוד יצוין כי ארבעתם נולדו באותו בית חולים בירושלים דבר שהוסיף אווירת שמחה במשפחה החשובה.

המעשה כמובן הפך לשיחת היום בשכונה הירושלמית ששחו בהתפעלות על השמחה הגדולה השרויה במעונו של הרב יהודה לזנבסקי שליט"א שזכה לשמחה גדולה שכזו.