מיום ליום רואים יותר ויותר עד כמה הוא חסר, חכימא דיהודאי, צדיק הדור שנשא את הדור על כתפיו הצנומות, ומסר נפשו עבור הכלל