חבל שאיווט ליברמן יליד קישינב לא השתתף,
אולי אור החנוכה, היה מחזיר את החזיר הזה, לשפיות.