מרן שר התורה רשכבה"ג רבי חיים קניבסקי שליט"א ומרן הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א ומרן הגאון רבי דוד כהן שליט"א בקריאה נדירה

לחצו כאן ורחמו על האלמנה והיתומים

הלם ותדהמה מפטירתו של ראש ישיבת "קול יהודה" בבני ברק – הגאון רבי מנחם לוי זצ"ל תושב שכונת הר נוף ירושלים, אשר נודע כתלמיד חכם עצום ומרביץ תורה, רק לפני שבועיים ערך את סיום הש"ס בבלי וירושלמי.

כשהוא מניח בביתו חמשה יתומים שלא זכה להכניסם לחופה, והקטן שבהם עדיין לפני בר מצוה.

בהותירו חובות עצומים של למעלה ממליון ש"ח שנפלו על האלמנה והיתומים הרכים.

מרן שר התורה רשכבה"ג רבי חיים קניבסקי שליט"א ומרן הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א ומרן הגאון רבי דוד כהן שליט"א ראש ישיבת חברון שהמנוח נמנה על בוגרי הישיבה, ורבני השכונה יצאו בקריאה מיוחדת לכל אחד להיות ושתף בקרן המיוחדת המוקמת להצלת היתומים, לכפר על נפשותינו ושלא ישמע עוד שוד ושבר בגבולינו, ה"י.

מבקשים מכל אחד להשתדל לתרום 50 ש"ח לחודש למשך 24 חודשים

והפחות לא יפחות מ-25 ש"ח לחודש.

כל תרומה נחוצה להצלת עתיד היתומים!

להצלת המשפחה לחצו כאן