הך דרום אפריקה. אותה עזבתי לפני 20 שנה.
עוד גלות רחוקה ובכל זאת התגלגלתי לארץ ישראל. ב"ה.