בראשות מרנן ורבנן גדולי וצדיקי הדור, רבני הקהילות, ובהשתתפות אלפי אברכים, תלמידי הישיבות וילידי תלמודי התורה בעיר, נערך בשעה זו מעמד סיום הש"ס המרכזי של העיר אלעד בפרק אלעד. את העמד ינעימו: מוטי שטיינמץ, מנדי וויס, מקהלת 'נשמה' ועוד