התגלה מכתב תשובה בהלכה בכתב יד וחתימת קודש האדמו"ר רבי מנחם מנדל פאנעטה מדעעש - דעש תרל"ז. באופן מעניין בדף מאחור כתב תלמיד רבי מנחם מנדל, שהכתב הקדוש הזה הוא תשובה של רבינו מנחם מנדל פאנעטה, 'וקניתי מהוני לכבוד צורי וקוני'

התגלה מכתב תשובה בהלכה בכתב יד וחתימת קודש האדמו"ר רבי מנחם מנדל פאנעטה מדעעש – דעש תרל"ז. שולח המכתב הוא הרב שווארץ. באופן מעניין בדף מאחור כתב תלמיד רבי מנחם מנדל, שהכתב הקדוש הזה הוא תשובה של רבינו מנחם מנדל פאנעטה, 'וקניתי מהוני לכבוד צורי וקוני' וחתם את שמו אברהם משה גרין. המכתב עומד כעת למכירה פומבית בבית המכירות צ'ולמנס בירושלים ביום שני 20.1.20.

המכתב פתח במילים 'ישאו הרים שלום לחיים ולחסד עד עולם' לכבוד הרב יקותיאל שווארץ אב"ד מאנאשטור (קרוב לסאטמר), ומדבר מעניין נדר ע"ד רבים שנדר תלמידו, ואח"כ התחרט עליו והלך בפני ג' אנשים בני תורה, שהתירו לו נדר זה ורוצה לסמוך על זה בדיעבד, כותב על זה הרב מנחם מנדל: "ונפלאת מאוד הפלא ופלא מי המה הלומדים שהתירו לו ולא למדו הלכות נדרים כלל, שהרי מבואר בשו"ע שאיו מתירין את הנדר עד שיחול והש"ך מוסיף על זה שגם בדיעבד אינו מותר". ככל שידוע מכתב זה לא הודפס.

הרה"ק רבי מנחם מנדל פנט – (תקע"ח – תרמ"ה), נולד בשנת תקע"ח לאביו רבי יחזקאל פנט בעל ה'מראה יחזקאל'. הוא למד אצל החתם סופר שהפליג בשבחו. הוא היה היחיד בישיבת פרשבורג שהיה לבוש בבגדי חסידות והחתם סופר היה מכנהו 'דער זיידענער בחור' והיה מטייל עמו בערבי שבתות.

ידוע המעשה עם גלוי אליהו אצל החתם סופר שרבי מנחם מנדל פנט היה נוכח שם, בעקבות נישואיו התקרב ל'ישמח משה', אחר כך היה רבה של דעש ומשנת תר"ה כיהן כאדמו"ר. בזמנו נכתב שבגללו רבים החלו להתפלל בנוסח ספרד, ושהעיר דעש הפכה למעוז חסידי. במשך עשרות שנים היה מנהיג היהדות החרדית בטרנסילבניה ואחד מגדולי האדמו"רים בדורו. חיבר את הספרים: מעגלי צדק עה"ת, שערי צדק, משפט צדק ואבני צדק, על שו"ע.