מירושלים מגיעה הבשורה על פטירתו של הרה''ח רבי שמואל שמחה הכהן רוזנפלד זצ''ל מחשובי חצר הקודש פינסק קרלין. אביו של המנוח היה הגאון רבי ישראל רוזנפלד זצ''ל, אחיו של כ''ק האדמו''ר בעל ה'אורחות אהרון'. סיום הש''ס בחצר החסידות נדחה

ברוך דיין האמת: מירושלים מגיעה הבשורה על פטירתו של הרה"ח רבי שמואל שמחה הכהן רוזנפלד זצ"ל מנכבדי וחשובי חצר הקודש פינסק קרלין.

המנוח רבי שמואל שמחה זצ"ל הלך לעולמו בשבת אחר הצהריים לאחר ייסורים קשים וממושכים שעמד בהם בגבורה ובעז והמשיך בכל כוחו בסדר יומו הקפדני לתורה ועבודת השי"ת.

אביו של המנוח היה הגאון רבי ישראל רוזנפלד זצ"ל אחיו של כ"ק האדמו"ר מפינסק קרלין זצ"ל בעל ה'אורחות אהרון'.

המנוח היה מרביץ תורה גדול כאשר כל מכריו ותלמידיו מספרים על דמות מיוחדת של עובד השם במסתרים ובעל נפש נקי וצדיק, שהיה כל ימיו שקוע באוהלה של תורה ועבודת השם בהצנע לכת.

בחצר הקודש פינסק קרלין היה אמור להיערך הערב מעמד סיום הש"ס בראשותו של כ"ק האדמו"ר שליט"א בבית המדרש של החסידות בירושלים, אך בעקבות פטירתו של הרה"ח רבי שמואל שמחה רוזנפלד זצ"ל, המעמד הגדול נדחה ליום שני הקרוב, יום בו יציינו את יום היארצייט של כ"ק האדמו"ר בעל ה'ברכת משה' מלעלוב זיע"א.

הלוויתו תצא הלילה (מוצאי שבת) בשעה 23:00 מבית מדרש חסידות פינסק קרלין בשכונת בית ישראל בירושלים