בעקבות הנגיף המסוכן שמשתולל בשבועות האחרונים וכבר הפילה חללים רבים, גדולי ישראל בינהם מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א ומרן ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין שליט"א יוצאים בקריאה לציבור להרבות בתפילה ובאמונה

בעקבות נגיף הקורונה המתפשט מסין ואשר דאגה רבה שוררת נוכח התפשטות הנגיף המסוכן אשר רבים נדבקו בו ומתו, נשאלו גדולי הדור מה מוטל על ציבור היהדות הנאמנה להתחזק.

בדברים שפורסמו הבוקר (שלישי) בעיתון 'יתד נאמן' הובאו דבריהם של מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א ומרן רה"י הגאון רבי גרשון אדלשטיין שליט"א אשר התבטאו בדברי חיזוק נוכח הנגיף המתפשט.

מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א התבטא ואמר כי "בימי השובבי"ם המסוגלים עלינו להלחם בעמלק כנזכר בפרשתנו, להבדל מכל טומאות מצרים ותרבות העמים, ויתקיים בנו 'כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני ה' רופאיך".

גם ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין שליט"א התבטא בעניין ואמר "אין פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראל, צריך לזכור שהכל בהשגחה משמים, אין כלל מה לפחד, עלינו להתחזק באמונה שהכל מאתו יתברך, ולהרבות בתורה, כיוון שהיא מגנא ומצלא מכל מרעין בישין".