הגאון רבי מאיר מאזוז שליט"א נשמע תוקף בחריפות את שופטי בית המשפט העליון, בדברים שאמר כינה אותם 'כלבים ו'בהמות'. "יש לנו תורה שאין כמותה בעולם, אבל יש לנו כמה בהמות שהם יושבים שם בבית המשפט הגבוה, העליון. יגיע זמן שיקחו אותם לבית המשוגעים"

ראש ישיבת 'כסא רחמים' הגאון רבי מאיר מאזוז שליט"א תקף השבוע באופן חריף את שופטי בית המשפט העליון. בדברים שהביא יאיר שרקי ב'חדשות 12' נשמע הגר"מ מאזוז אומר: "יש לנו תורה שאין כמותה בעולם, אבל יש לנו כמה בהמות שהם יושבים שם בבית המשפט הגבוה, העליון. שאמר עליהם שלמה המלך בקהלת (ג, יח) ״ולראות שהם-בהמה המה להם״ מה זה בהמה? ב- ית, המ- שפט, ה- עליון. הם בהמות. לא יודעים לא תורה ולא חכמה ולא דרך ארץ ולא יחסי כבוד כלפי העם ולא יחסי כבוד כלפי מסורת שהחזיקה מעמד 4000 שנה, הם לא יודעים כלום".

עוד אמר הגר"מ מאזוז שליט"א: "אתם תלחמו בתורה, חבר יתושים, חבר כלבים, חבר בהמות, נלחמים בתורה "שלהם, מי עושה כדבר הזה?! – אף אחד לא יעשה ככה, יגיע זמן שיקחו אותם לבית המשוגעים, יגידו להם אדוני, המקום שלכם לא כאן, לא בבג״ץ., תלכו לבית המשוגעים ושם תתפלפלו, פלוני יתפלפל עם פלוני, ופלונית עם פלונית, תדברו עד מחר, הכל באויר, התורה שלנו תעמוד על אפכם ועל חמתכם, אחרי שתלכו לגהיני-גהינם, התורה שלנו תעמוד".

את דבריו סיים ראש הישיבה הגר"מ מאזוז ואמר: ״המה יאבדו ואתה תעמוד. וכולם כבגד יבלו, כלבוש תחליפם ויחלופו״ (תהלים) בעזרת השם נראה את זה".