ברוך דיין האמת: אבל קשה בחסידות צאנז עם פטירתו של הרה"ג ר' משה הכהן ישראלי ז"ל בן 71 בפטירתו, בבחרותו למד בקרית צאנז בנתניה שם נקשר בעבותות של אהבה לממלכת החסידות. ר' משה זכה להיות עוד מתלמידיו הבולטים של האדמו''ר בעל ה'שפע חיים' מצאנז זיע''א

ברוך דיין האמת: מבני ברק מגיעה הידיעה המרה על פטירתו של הרה"ג רבי משה הכהן ישראלי ז"ל מחשובי חסידי צאנז והוא בן שבעים ואחד בפטירתו.

בבחרותו למד בקרית צאנז בנתניה שם נקשר בעבותות של אהבה לממלכת החסידות. ר' משה זכה להיות עוד מתלמידיו הבולטים של האדמו"ר בעל ה'שפע חיים' מצאנז זיע"א.

מכריו וידידיו הרבים מספרים על אדם שכל ימיו היה עוסק בתורה וחסד ולא פסיק פומי'ה מגרסי', כאשר גם בזמנים בהם היה עובד בשביל פרנסתו היה שקוע בלימודו ובכל רגע פנוי הוא היה עוזב הכל ולן בעומקה של הלכה.

היום (שלישי) בשעות המוקדמות לפנות בוקר השיב ר' משה ז"ל את נשמתו הטהורה ליוצרו לדאבון לבם של משפחתו הכבודה ומכריו הרבים שראו בו סמל ודוגמא לאיש שכל כולו תורה ועבודת השם.

זכה המנוח הותיר אחריו זרע ברך ה' משפחה כבודה לתפארת בית ישראל. יהי זכרו ברוך.

מסע הלוויה תצא בשעה 11:30 מביתו חזו"א 28 בני ברק