המשגיח הגה"צ רבי חיים וואלקין שליט"א מאבות מהפיכת הקירוב בדורינו העומד בראשות נשיאות רשת שובו, וארגוני קירוב נוספים, הגיע השבוע לחזק את המרכז הרוחני 'ילדי שגיא ויעקב' באשדוד. כלל המשתתפים זו לברכה אישית שעודדם וחיזקם בדרכם הטהורה

המשגיח הגה"צ רבי חיים וואלקין שליט"א מאבות מהפיכת הקירוב בדורינו העומד בראשות נשיאות רשת שובו, וארגוני קירוב נוספים, הגיע השבוע לחזק את המרכז הרוחני 'ילדי שגיא ויעקב' באשדוד.

מאות התלמידים המתחזקים המתינו בהתרגשות רבה לקראת בואו של המשגיח שליט"א, כאשר ראש המרכז הרב גוזלן קידם את פני המשגיח שליט"א והרחיב בפני התלמידים על הזכות העצומה שהמשגיח הטריח את עצמו לחזקינו ולהחיות נפש שוקקה בדברי אלוקים חיים.

מיד לאחר מכן נשמעו דבריו של המשגיח שליט"א, שהרחיב בפני התלמידים אודות הזכות העצומה להיות מחוברים לעץ החיים תורתינו הקדושה. בדבריו הוסיף המשגיח ואמר כי "זהו האושר האמיתי כשאדם זוכה להיות מחובר עם התורה, שהיא מקור החיים בעצמותו". את דבריו סיים בברכה מיוחדת למרכז הרוחני ולעומד בראשו הרב גוזלן יחד עם כלל הרבנים החשובים שליט"א שעושים נחת להי"ת.

יצוין כי בסיום הדברים זכו כלל המשתתפים לקבל ברכה אישית ממרן המשגיח שליט"א אשר עודדם וחיזקם בדרכם הטהורה.