בעקבות גזירות חינוך ולקראת דיונים משפטיים בעניין חומרי הלימודים אותם ילמדו הילדים בבתי ספר החרדיים במונטריאול יוצא כ''ק האדמו''ר מסאטמאר שליט''א בקריאה חריגה לקהל חסידיו להרבות בתפילה לביטול רוע הגזירה ושיאמרו בכל יום קאפיטל כ' וקאפיטל ק''מ

בעקבות הדיון והליך המשפט שיתקיים בשבועיים הקרובים בו ידונו בעניין חומרי הלימודים אותם ילמדו הילדים בבתי ספר החרדיים במונטריאול שבארה"ב יוצא כ"ק האדמו"ר מסאטמאר שליט"א בקריאה חריגה לקהל חסידיו די בכל אתר ואתר.

ל'חדשות JDN' נודע כי בעקבות מה שמכונה 'גזירת החינוך' השורר בארה"ב ולקראת הדיון העתידי בנושא שיתקיים בשבועיים הקרובים יוצא כ"ק האדמו"ר מסאטמאר שליט"א בקריאה חריגה לקהל החסידים בה הוא מבקש שבכל יום יום מימות השבוע לאחר התפילה יאמרו הציבור את הפרקים כ' וק"מ שבספר התהילים.

במודעות שהתפרסמו בריכוזי החסידות שבארה"ב נכתב, כי: "לאור המצב הנורא השורר בגזירת החינוך המרחפת על בתי המוסדות והחינוך בעיר מאנטריאל העומדים בימים הללו בשני שבועות הבאים פ' משפטים ופ' תרומה לעמוד לפני בתי המשפט דשם לדון אודות הנ"ל".

"אי לזאת בפקודת כ"ק מרן רבינו שליט"א מתבקש כאו"א להתפלל לפני אדון כל להעביר את רוע הגזירה ושיאמרו בכל יום אחר התפילה קאפיטל כ' וקאפיטל ק"מ".

יצוין כי הוראה זו חלה גם על התלמידים והתלמידות הלומדים במוסדות החינוך של חסידי סאטמאר, שיאמרו בכל יום את פרקי תהילים הללו לאחר התפילה להצלחת המשפט בכדי שח"ו לא יווצר מצב בו יצטרכו להכניס לימודי חול למוסדות החינוך העומדים כיום על טהרת הקודש.