הגאון הגדול רבי משה שטרנבוך שליט"א ראב"ד 'העדה החרדית' השוהה למנוחה בעיה"ק טבריה, מסר שיחת חיזוק מיוחדת בהיכל הכולל 'מבצר התורה' בקרית צאנז טבריה. קידם את פניו ראש הכולל הדומ"צ הגאון רבי זאב וקסברגר שליט''א

הגאון הגדול רבי משה שטרנבוך שליט"א ראב"ד 'העדה החרדית' השוהה למנוחה בעיה"ק טבריה הגיע בשבוע האחרון לביקור מיוחד בהיכל כולל 'מבצר התורה' בקרית צאנז טבריה.

הגר"מ שטרנבוך שליט"א מסר שיחת חיזוק מיוחדת בהיכל הכולל וחיזק את האברכים היגעים בתורה יום ולילה לא ישבותו. את דבריו פתח בכבוד האכסניה כולל 'מבצר התורה' אשר שמעו הולך למרחוק וביודעו ומכירו קאמינא שמכיר את האברכים המופלגים היושבים ולומדים בהתמדה וביגיעה עצומה, ורואים זאת בחוש שכח תורתם משפיעה על כל העיר ועל כל הסביבה.

לפני שנשא הגר"מ שטרנבוך דברים קידם את פניו ראש הכולל הדומ"צ הגאון רבי זאב וקסברגר שליט"א בדברים נרגשים על הזכיה שיש לאברכי הכולל בביקורו המיוחד של ראב"ד ה'עדה החרדית' אשר למרות חולשתו התאמץ לכבד ולהוקיר את עמלי התורה בביקור המיוחד.

עם סיום הדברים שנשא התפלל הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א את תפילת המנחה בהיכל הכולל יחד עם האברכים.