גם ה"גז מדמיע" שהשוטרים זורקים על המוחים, הוא סכנת נפשות! ואיפה הם הרבני משטרה?