במענה לשאלת רבים המתעוררת בזמן הזה - מהו שיעור של 'זכר למחצית השקל' לשנה זו, פוסק מרן הראשון לציון הרב הראשי לישראל מרן הגאון הרב יצחק יוסף שליט״א, כי השנה שווי מחצית השקל לשנת התש"ף (2020) הוא 22 ₪ לנפש

במענה לשאלת רבים המתעוררת בזמן הזה – מהו שיעור של 'זכר למחצית השקל' לשנה זו, פוסק מרן הראשון לציון הרב הראשי לישראל מרן הגאון הרב יצחק יוסף שליט״א, כי השנה שווי מחצית השקל לשנת התש"ף (2020) הוא 22 ₪ לנפש.

כמידי שנה מתעוררת השאלה, מהו ערכו של 'מחצית השקל', הנמדד לפי מחיר כסף טהור. במכתבו מפרט מרן הראש״ל את חישוב 'מחצית השקל' לשנה הנוכחית בהתאם לשוויו של מחיר הכסף כיום. ״ידוע שמנהג הספרדים לתת מעות זכר למחצית השקל כפי השיעור שהיו נותנים בזמן שבית המקדש היה קיים, והוא כתשעה גרם כסף טהור״.

בתשובתו, מפרט מרן פוסק הדור הראש״ל את חישוב אונקיית הכסף כיום, ופוסק כי ״לפי מה שבדקנו היום מחיר גרם כסף טהור הוא כ- 2.037 ₪ ולפי זה תשעה גרם כסף טהור הוא כ- 18.33 ₪ (מע"מ של זה הוא 3.11). ״ועל כן מדגיש הרב הראשי לישראל מרן הגר״י יוסף כי ״טוב לתת כ- 22 ₪ לנפש שהוא כולל מע״מ״.