ארגון 'בלב אחד' מרחיב את חלוקת זוגות התפילין ויוזם – זוג תפילין לכל יתום. זוגות התפילין יחולקו ליתומים אשר משפחתם אינם משגת לרכוש עבורם לקראת הגיעם לעול מצוות

בעקבות פניות רבות שהתקבלו במשרדי ארגון בלב אחד ממשפחות אשר התייתמו מאב או מאם, נחלצים בארגון לטובת אותן המשפחות, ואכן החל מהיום יתרחב פרוייקט חלוקת התפילין לילדים מיוחדים אף להערי בר מצווה אשר התייתמו מאב או מאם. מאות זוגות התפילין נתרמו ע"י תורם אשר מעוניין להישאר בעילום שם, שמעגל המשפחות היתומות קשורות לליבו.

ארגון בלב אחד שעוסק במהלך השנה בליווי ילדים בעלי מוגבלות קוגניטיבית, חולים בבתי חולים ובני משפחותיהם, יכנס מהיום אף לסיוע עבר משפחות יתומות. בהנהלת הארגון יושבים בימים אלו על תוכנית עבודה מסודרת לעזרה וסיוע לאותן משפחות.

לדברי דוד ווייטמאן יו"ר ארגון בלב אחד: חלוקת מאות זוגות התפילין לילדים היתומים מרגשת אותי באופן אישי. אנחנו גאים בפרוייקט אליו אנחנו צועדים כעת. פרוייקט חלוקת התפילין מתווסף לפעילויות החסד עם הילדים המיוחדים והחולים בבתי החולים. אנחנו מאחלים לכל אחד שלא יצטרך זאת, אך מכאן ולהבא, משפחה יתומה שאין ביכולתה לרכוש את זוכ התפילין עבור בר המצווה, מוזמן בשמחה לפנות אלינו ואנו נסייע בידיהם