האסיר המפורסם ר' מרדכי יצחק סאמט שישוחרר בחודשים הקרובים קבל מכתב לפני כשנה מהגרש"א שטרן שכתב לו בין היתר "כי קרובה ישועתך לבא וצדקתך להגלות". בימים האחרונים אכן התברר הנס הגדול והוא ישוחרר כשבע שנים מוקדם ממה שנפסק

לקראת שחרורו הצפוי של האסיר החרדי המפורסם הרב מרדכי יצחק סאמט הי"ו הכלוא שנים רבות בכלא בארצות הברית, מתפרסם היום לראשונה מכתב מבעל ה'שביבי אש' הגאון הגדול רבי שמואל אליעזר שטרן שליט"א ששלח לאסיר הרב מרדכי יצחק סאמט לפני כשנה בו הוא צופה כי שחרורו קרב.

במכתב שהגיע לידי 'חדשות JDN' כותב הגרש"א שטרן שליט"א: "כבוד הרה"ח ר' מרדכי יצחק סאמט ני"ו. קוה אל ה', חזק ויאמץ לבבך וקוה אל ה', חזק ויאמץ לבבכם כל המייחלים לה', כי קרובה ישועתך לבא וצדקתך להיגלות, עין ה' אל יראיו אל המייחלים לחסדו, להצילם ולהחיותם, אני תפילה יחד עם כל בית ישראל להוציא ממסגר אסיר, בעגלא ובזמן קריב, בגילה ברינה בשמחה רבה ושמחת עולם על ראשכם".

המשפט במכתב שכתב הגרש"א שטרן לאסיר "כי קרובה ישועתך לבא וצדקתיך להיגלות" היה נראה כמשפט תמוה עד לימים האחרונים ואף היה בגדר אינו מציאותי. אך בחסדי שמים בחודשים הקרובים צפוי להשתחרר ר' מרדכי יצחק סאמט מבית הכלא ולשוב אל ביתו.

ר' מרדכי יצחק סאמט הינו אברך חסידי המשתייך לחסידות סאטמר ואף קירבה גדולה חש כלפי חסידות תולדות אברהם יצחק. הוא נשפט לפני כעשרים שנה לעשרים ושבע שנות מאסר וכעת ישוחרר שבע שנים מוקדם יותר. הבשורה אודות שחרורו המוקדם של הרב סאמט עוררה התרגשות גדולה שכן הוא היה בכלא שנים רבות כשבמהלך השנים הללו יצא רק פעמים בודדות לחתונת ילדיו.

יצוין כי הגרש"א שטרן שליט"א הינו מתלמידיו הגדולים של מרן הגר"ש וואזנר זצ"ל והוא משמש כיום כרב מערב העיר בני ברק, הגרש"א שטרן ידוע בכח ברכותיו ובתפילותיו הזכות הקורעים שערי שמים, ובמיוחד בימי הפורים בשעת 'משתה היין' מקדיש תפילה מיוחדת עבור ישועתם של אותם מצפים לישועות, ועל עמך ישראל הצריכים רפואה.

בתוך כך, הגרש"א שטרן שהיה אמור להמריא לציון הש"ך שבצ'כיה לרגל יום היארצייט ביטל את טיסתו עקב התפשטות מחלת הקורונה באיטליה הגובלת עם אוסטריה שם היה אמור לנחות, באומרו כי חמירא סכנתא מאיסורא.