נקהלו היהודים - תיעוד מרהיב מהמסע ההיסטורי ‘להיקהל’ בראשות גדולי ומאורי הדור שליט”א בערי הארץ לחיזוק יהדות התורה