צילום: צילום: ברוך אוביץ

מרנן הגר"מ שטרנבוך והגרמ"ד סאלוויצ'יק נגד ההסתדרות הציונות

באורח נדיר יצאו שני הגיסים במכתב מיוחד לתושבי ארה"ב בו הביעו את דעתם כי אין להיות שותפים בהסתדרות הציונות העולמית וכי אין שום היתר לשלוח נציגים שיישבו בקונגרס הציוני: "אוי לאותה בושה לתת יד לכופרים שונאי ה' ותורתו"
 • מזעזע: התאלמן מאשתו ואיבד את מאור עיניו

  תוכן מקודם

 • ההבטחה הזאת נותנת לי כח לשרוד

  תוכן מקודם

 • מזעזע: מה מבקש ילד שסובל בלי הפסקה

  תוכן מקודם

 • "הן בכו מכאבי בטן, אני בכיתי כי לא היתה להן אמא"

  תוכן מקודם

אמש, באורח נדיר, יצאו שני הגיסים מרנן הגר"מ שטרנבוך והגרמ"ד סאלוויצ'יק שליט"א במכתב מיוחד לתושבי ארה"ב בו הביעו את דעתם כי אין להיות שותפים בהסתדרות הציונות העולמית וכי אין שום היתר לשלוח נציגים שיישבו בקונגרס הציוני, "אוי לאותה בושה לתת יד לכופרים שונאי ה' ותורתו. מי שיילך איתם יישאר איתם לעתיד לבוא", כתבו הגיסים זקני וגדולי התורה במכתבם.

המכתב המלא שהגיע לידי 'חדשות JDN' נפתח במחאה חריפה נגד עצם רעיון ההשתתפות בהסתדרות הציונית: "נחרדנו לשמוע אשר לא יאומן כי יסופר, בארה"ב מתכוונים להצטרף להסתדרות הציונית ולהשתתף בבחירות לקונגרס הציוני. אוי לאותה בושה וחרפה לתת יד לכופרים שונאי ה' הלוחמים בה' ותורתו, אשר חרטו על דגלם את סמל הכפירה והמלחמה בה' ובתורתו, והם הם ממשיכי מורשתו של עמלק, ועליהם נאמר "משנאך ה' אשנא ובתקוממך אתקוטט תכלית שנאה שנאתים לאויבים היו לי".

במכתבו הביא מרן הגר"מ שטרנבוך שליט"א מה שראה בעיניו אצל גדולי ישראל זצוק"ל ובראשם מרן הגאון רבי אלחנן ווסרמן זצ"ל היאך נלחמו נגד כל שותפות עם הציונים ומוסדותיהם: "בעיני ראיתי כמה פעמים אצל גדולי הדור הקודם זצוק"ל ובראשם הגה"ק רבי אלחנן ווסרמן זצ"ל הי"ד והגאון מבריסק זצ"ל כמה פעלו למנוע כל חיבור אליהם ולמוסדותיהם, ומן המפורסמות אינם צריכות ראיה שגדולי הדור זצוק"ל כבר חרצו דינם ככופרים ואפיקורסים ושונאי ה' שמצוה לשונאם וללחום בהם, ומי פילל ומי מילל שנגיע לזמן כזה שצריך להסביר יסודות אלו שהיו פשוטים לכל, אוי לנו כי חטאנו מאוד.

בשלב זה של המכתב מבאר הגר"מ שטרנבוך שליט"א מה בין הבחירות לממשלה בארץ לבחירות לקונגרס הציוני בארה"ב: "ומה שטוענים שיש להם על מי לסמוך – על אותם מהגדולים שהתירו בארץ ישראל להשתתף עם השלטונות, זהו דברי הבל ממש ולא קרב זה אל זה כלל, שבארץ ישראל הרי אנחנו בלא"ה תחת ממשלתם, ובזה לדעתם יש להתיר לשלוח נציגים בארה"ק שיסבירו עמדת החרדים לפני השלטונות אשר אנחנו חיים בהכרח תחת שלטונם, אבל בקונגרס הציוני שאינו ממשלה, אלא ארגון כפרני המתיימר לדבר בשם כלל ישראל, ואין המציאות מחייבת אותנו להיות בהכרח תחת סמכותם, בזה לא עלה על הדעת מעולם להתיר בזה, שהלא כל זמן שאין משתתפים עמהם אין הקונגרס הציוני מייצג את היהדות החרדית ואת ציבור החרדים, ובשעה שמשתתפים עמהם מגדילים כוחם להציע את שיטת הציונות שהיא כפירה ממש – בשם "אגודת ישראל" ובשם כל היהדות החרדית בארץ ובגולה, וזה פשוט.

בדבריו ממשיך הגר"מ שטרנבוך באמירה חריפה: "אף אנו קוראים בעת הזאת לבני היהדות הנאמנה בארה"ב, אם תלכו בדרך אבותינו תהיו עמם בעולם הנצח, ואם תלכו עם הציונים, שם יהא חלקכם לעתיד לבוא יחד עמהם". את מכתבו מסיים הראב"ד בברכה לכל הנמנעים מההצבעה: "מרוב טרדות אני מקצר, אבל כל יהודי מאמין בה' יצטרף עמנו, ועוד מעט ונזכה לישועת ה', וכל המאמינים יגילו וישמחו, והם יבושו ויכלמו לנצח בראותם כמה צער ובושה גרמו לשכינה הקדושה, והשי"ת יתן בלב התועים בינה, והשומע לדברינו ישכון בטח ושאנן מפחד, הכו"ח לכבוד ה' ותורתו, המצפה לרחמי שמים מרובים, משה שטרנבוך".

אל המכתב הצטרף כאמור גם גיסו של מרן הגר"מ שטרנבוך, ראש ישיבת בריסק הגאון הגדול רבי משולם דוד סאלוויצ'יק שליט"א בנו של הרב מבריסק זצ"ל, שכתב "הנני מצטרף לכל האמור הנ"ל ואוי לנו כי חטאנו ושהגענו למצב כזה אשר לא יאומן כי יסופר, משולם דוד הלוי סאלאווייציק, ח' אדר תש"פ לפ"ק ירושלם ת"ו".

ומעט רקע על הסערה בארה"ב: במשך החודשים האחרונים סוערות הרוחות בארה"ב בפולמוס הלכתי והשקפתי בדבר ההשתתפות בבחירות הנערכים לקונגרס הציוני מטעם ההסתדרות הציונית העולמית. הקונגרס הציוני העולמי הוא הגוף העליון של ההסתדרות הציונית העולמית והרשות המחוקקת העליונה שלה. הדיונים בקונגרס הם הקובעים את סדר יומה של התנועה הציונית העולמית, והם גם המכריעים מי יהיו הוועד הפועל הציוני המופקד על ניהול התנועה הציונית.

הקונגרס הציוני מתכנס אחת לארבע-חמש שנים, ולקראת כל כינוס הקונגרס נערכות בחירות בפדרציות הציוניות השונות בעולם, הקובעות מי יהיו חברי הקונגרס אשר בסמכותם יהיה להעביר החלטות שונות בנושאים העומדים על סדר יומה של התנועה הציונית העולמית. (מלבד בישראל שנציגותה בקונגרס נקבעת על פי גודלן של המפלגות בכנסת האחרונה שנבחרה לפני הקונגרס).

לקראת הכינוס הקרוב של הקונגרס הציוני העולמי שיתקיים בעוד כשמונה חודשים בתחילת חודש חשון תשפ"א (20 עד 22 באוקטובר 2020), נפתח לאחרונה הליך הצבעה המונית שבה הקהילה היהודית הציונית בארה"ב בוחרת צירים מטעמה לכינוס הקרוב של הקונגרס הציוני. יצויין כי הקונגרס הקרוב יורכב מ 500 נציגים, ו-152 נציגים מתוכם הם מארצות הברית אשר מקומם נקבע לפי הבחירות הללו הנערכות בימים אלו בארה"ב.

במהלך כל התקופה האחרונה בהם מתקיימים הבחירות בארה"ב לקונגרס הציוני, סוערות הרוחות בארה"ב בעקבות עסקנים מסוימים הנמנים על "אגודת ישראל" בארה"ב, אשר הריצו נציגים מטעמם לקונגרס הציוני – וקראו לכלל ציבור החרדים בארה"ב להצביע עבורם. גדולי הרבנים וראשי הישיבות ובראשם ראשי ישיבת לייקווד הביעו דעתם במכתבים לציבור כי אין ליטול חלק בבחירות אלו, ובמכתב מיוחד כתבו: "המסורה מגדולי הדורות מקדמת דנא להתרחק מהם ומהשקפותיהם ולא להתחבר ולשבת במוסדות הציונים ולא בזה שום שינוי במשך הזמן, ע"כ פשוט שאסור להשתתף עמהם בשום פנים ואופן אפילו אם זה רק לפנים ואפילו אם זה לש"ש".

כאמור, המכתב הציבורי המתפרסם בימים אלו בכל שדרות היהדות הנאמנה בארץ ובארה"ב, עורר הדים רבים והפך לשיחת היום ברחבי העולם היהודי בכלל וברחבי ארה"ב בפרט. אם כי יצוין שמרן הגר"ש קמינצקי ומרן ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין שליט"א הורו כי יש להצביע בבחירות הללו.

כתבות קשורות

9 תגובות

 1. מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שלח מכתב להגר"ש קמנצקי והורה בתור הוראת שעה להצביע, כמובן שאין לדברי ראש ישיבת לייקווד שום משמעות במקום הגר"ח, וגם בעירו לא שומעים אליו.

 2. חוצפה ועזות מצח. לא כותבים בהתחלה "עסקנים מאגודת ישראל הריצו" כביכול זהו דעת בעלי בתים ובסוף בהערת שולים מרן הגר"ג והגר"ש הורו להצביע. מדובר במחלוקת בין גדולי ישראל ואין לכתב הנכבד רשות להכניס ראשו בין ההרים. שכל דבריהם כגחלי אש!

 3. מרן רבי גרשון ומרן רבי חיים הורו להצביע והכתבה הזה מבטלים אותם כאילו זה משהו שולי.
  חוצפה ועזות מצח.

 4. סליחה אבל המציאות הוא שר' גרשון אוחז שאי אפשר להתיר את זה תברר
  המכתב מר' חיים אף אחד לא יכול לראות
  כאחד שגר בלייקווד ודיבר עם המונים אתפלא אם מנין פה יצביעו

סגור לתגובות.

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו

דילוג לתוכן