פורים תש"פ: מתנות לאביונים אצל כל גדולי הדור שליט"א

כל גדולי הדור פה אחד: "ועד הרבנים הם השליחים האישיים שלנו לקיים מצות מתנות לאביונים באופן המהודר ביותר"

מי רואה אותם נותנים ואינו נותן:

בזמן שאלפי משפחות במצוקות הקשות ביותר בארץ ממתינות להצלתם הדחופה ע"י ועד הרבנים, יוצאים כל גדולי הדור שליט"א מגדרם להורות את הדרך המעולה ביותר לקיום מצות מתנות לאביונים באמצעות ועד הרבנים, ששם המתנות לאביונים מחולקים בתכלית ההידור שייך, בפועל, במזומן, בו ביום, לעניי עירך.

<<< למתנות לאביונים המהודרת ביותר לחצו כאן >>>

 

רשכבה"ג מרן שר התורה הגאון רבי חיים קניבסקי שליט"א כותב בעצם כתי"ק:

"הריני ממנה את ועד הרבנים לעניני צדקה בארה"ק לשלוחי דידן לקיים מצות מתנות לאביונים באופן מהודר ביותר ביום הפורים, וכן ראוי לכל אחד לנהוג".

בקורת רוח מרובה קיבלו גדולי הדור את גבאי ועד הרבנים לעניני צדקה בארה"ק אשר נכנסו אל הקודש פנימה לקבל את ברכת הקודש לקראת מגבית "מתנות לאביונים" פורים תש"פ, הגבאים הציגו בפני גדולי הדור את דוחו"ת התמיכות הענקיות שועד הרבנים מחלק באופן קבוע בכל ערי הארץ, המסתכמים בסכומי ענק של עשרות מליוני ש"ח לעשרות אלפי נפשות שבורי לב ביניהם חולים יתומים ואלנות וקשיי יום, גדולי הדור שליט"א הביעו סיפוק רב מגדול עוצם הפעילות המצילה אלפי נפשות מישראל מרדת שחת.

לסיום האצילו גדולי הדור מברכות קדשם על כל העושים והמעשים במלאכת הקודש שיזכו לברכות וישועות מפי שוכן במרומים אביהם של כל אותם שבורי הלב הנתמכים ע"י ועד הרבנים לעניני צדקה בארה"ק.

<<< למתנות לאביונים המהודרת ביותר לחצו כאן >>>

<<< למתנות לאביונים המהודרת ביותר לחצו כאן >>>

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו