כינוס שלושת המועצות בישראל לפני כשלוש שנים, והחתימה המשותפת וההיסטורית

"צו השעה להתלכד": ארבעת מועצות גדולי ישראל ב'קול קורא' היסטורי

התאגדות היסטורית במאבק בקורונה: מכתב נדיר של חברי מועצות גדולי וחכמי התורה בישראל ובארה"ב בקריאה לעם ישראל "להתאחד כאיש אחד בלב אחד ליום תפילה עולמי ביום רביעי ער"ח ניסן לאמירת פרקי תהילים וקבלת עול מלכות שמים עולמית"

בעקבות המצב הנוראי השורר בעולם כולו בשל התפשטות נגיף הקורונה ה"י, יוצאים באורח נדיר מרנן ורבנן גדולי ישראל חברי מועצות גדולי וחכמי התורה יחד עם חברי מועצת גדולי ישראל בארצות הברית ב'קול קורא' משותף בו הם קוראים קריאה דחופה אל בני היהדות הנאמנה לקיים ביום רביעי הקרוב ערב ראש חודש ניסן יום תפילה וזעקה עולמי למנוע את התפשטות המגיפה ולהסיר את חרון אף ה'.

תחת הכותרת "קול קורא אל אחינו בני ישראל עם ד' עורו והתעוררו וקראו אל ד'", כותבים גדולי ישראל: "בהלת הנגיף ניכרת בימים אלו בחוצות ערים ובעולם כולו, לבבות מגלים חרדה כאשר אין איש יודע מה ילד יום וזו שעה ראויה ליתן לפחד ולחששות ליישר עקמומיות שבלב לראות ולהבין כי משמים דורשים מאתנו להתעורר בתשובה ויבחן כל אחד בדקי ביתו וישוב אל ד' כי חנון הוא ומרבה לסלוח".

"וכבר פסק הרמב"ם ז"ל בהלכות תענית מצוה עשה מן התורה 'לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה שתבוא על הציבור ודברזה מדרכי תשובה הוא שבזמן שתבוא צרה יצעקו ויזעקו עליה ויריעו וידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים הורע להם… אבל אם לא יזעקו ולא יריעו אלא יאמרו דבר זה ממנהג העולם ארע לנו… הרי זו אכזריות וכו'.

לכך קובעים גדולי התורה והיראה כי "לעת הזאת קוראים אנו לאחינו בני ישראל בכל מקומות מושבותיהם עם ד' חזקו ונתחזקה באמונה ובבטחון בהשי"ת אשר מאתו לא תצא הרעה ולצפות לישועתו.

"אין כוחנו אלא בנקיטת אומנות אבותינו מדור דורים, אחים יקרים צו השעה להתלכד ולהתאחד כאיש אחד בלב אחד ליום תפילה עולמי, אנשים נשים וטף בכל ארץ וארץ, כל אחד ואחד בביתו ובמעונו, שיסיר מאתנו כל נגע ומחלה ח"ו ואך טוב וחסד ירדפוני".

"ביום רביעי כ"ט באדר ער"ח ניסן בשעה 5:30 בערב בדיוק לפי שעון ישראל, לאמירת פרקי תהילים י"ג, כ', צ"א, קי"ב, ק"כ, קכ"א, קכ"ז, ק"ל. תחינת אבינו מלכינו ואחינו כל בית ישראל. קבלת עול מלכות שמים עולמית בשעה 6:00 בערב בדיוק לפי שעון ישראל.

לקראת סיום מכתבם הנדיר כותבים מרנן ורבנן: "אמנם אין התשובה יוצאת רק מדבורינו אלא ממעשינו. נשובה אל ד' בחזקה נטיב דרכנו, בין אדם למקום, בין אדם לחברו, נתרחק מלשה"ר ומחלוקת ורכילות, נתרחק מכלי הטכנולוגיה המשחיתים את הנפש, נרבה באהבת הבריות, נראה כל אחד מעלת חברנו ולא חסרונם, נתחזק בתורה ויר"ש ובקיום המצוות, לעובדו בשמחה ובטוב לבב, נתגבר בתפילה ובתחנונים והשי"ת ישמע שוועתנו ולא יטוש ד' עמו וירחם שארית נחלתו.

את המכתב המשותף חותמים חברי מועצות גדולי וחכמי התורה: "והכל יתברכו בבריות גופא ונהורא מעליא לאורך ימים ושנים ונזכה לחוג את חג הפסח הבעל"ט בדיצה וחדוה ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים אמכי"ר".

יצוין כי המכתב המושתף למועצת גדולי התורה של אגודת ישראל, מועצת גדולי התורה של דגל התורה, מועצת חכמי התורה של תנועת ש"ס ומועצת גדולי התורה של אגודת ישראל באמריקה המאגד את כלל גדולי הדור בארצות הברית, עורר הדים רבים בעולם כולו כאשר המוני בני ישראל יענו לקריאה וישתתפו ביום התפילה לעורר רחמי שמים למען הכלל והפרט. יודעי דברים מציינים כי מדובר בהתאגדות נדירה של ארבעת המועצות, ששנים לא נראתה כמותו.

2 תגובות

זה הזמן לאחדות אמיתית בין כל גדולי התורה אשכנזים תימנים וספרדים וזה ממש יכול לפעול ישועות גדולות ולהעיר את העם לאחדות אמיתית.

כל עוד שאין כאן מועצת גדולי התורה של עת
אנחנו חסרים ואין כל זה שווה בעיני המלך

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *