הגאון הגדול רבי משה הלל הירש שליט''א בשיחה במעונו לבני חו''ל

"יש דברים כלליים בחיים של כל הציבור שמאוד מסתבר שהם הסיבה לגזירה, וצריכים לעשות על זה תשובה,  וזוהי ההשתמשות בטכנולוגיה האסורה"  "כדי לעצור את הגזירה אנו צריכים הקרבה ומסירות נפש"

בימים האחרונים מסר הגאון הגדול רבי משה הלל הירש שליט"א במעונו דברי חיזוק לבני חו"ל לבקשת גדולי ראשי הישיבות, בעקבות הסכנה הגדולה ממגיפת הקרונה. הדרשה הועברה לאלפים רבים מבני התורה בחו"ל, והדברים עוררו הדים רבים והביאו לחיזוק רב.
"הקב"ה עשה כעת גזירה נוראה בעולם", פתח הגאון הגדול שליט"א, "איננו יכולים לדעת בוודאות על מה באה הגזירה, ובוודאי כל אחד צריך לשבת ולחשוב במה הוא צריך תיקון, ולשוב על כך בתשובה, על ידי חרטה וידוי וקבלה, תשובה אמיתית, עם תקנות וקבלות. ואמנם יש דברים כלליים בחיים של כל הציבור שמאוד מסתבר שהם הסיבה לגזירה, וצריכים לעשות על זה תשובה,  וזוהי ההשתמשות בטכנולוגיה האסורה. בירושלים לפני הרבה שנים היתה גם כן מגיפה ועשו תקנה ואחר זמן קצר המגיפה נעצרה. התקנה היתה לבטל המוזיקה בחתונות והרעיון היה לעשות תקנה בדבר שקשה להם כדי שתהיה הקרבה ומסירות נפש. הקב"ה עושה לנו כעת קשה מאוד, כולם חיים בפחד ולחץ, רבים רבים בבידוד, ויש הרבה שחולים. לעצור את הגזירה צריכים הקרבה, למסור נפש. כל מי שלא מוכרח הטכנולוגיה לפרנסה שלא ישתמש, והמוכרחים יהיה להם רק במקום ובזמן הצורך ועם חסימה מעולה.
וצריכים גם תפילה וביטחון בהקב"ה, והיינו להבין שכל מה שקורה לנו הוא מהקב"ה ושתפילה היא זו שתעזור ולהתפלל. אם יהיה לנו את הידיעה שאם הקב"ה עושה את זה לנו, הרי שהוא רק לטובתנו, זהו הביטחון. להאמין שהכל מהקב"ה, כל מה שקורה לכל יחיד ויחיד, כל הלחץ, כל אלו שהם בבידוד, וכל החולים, הכל מהקב"ה. וכן להרבות בתפילה אמיתית.
ועל ידי זה, יחד עם התשובה, אולי יחוס עם עני ואביון אולי ירחם, הקב"ה יעזור לנו והגזירה תיעצר. ובאמת יכול להיות והלואי שזהו לקראת ביאת המשיח  והגאולה השלימה במהרה בימינו אמן".