ראש ישיבת 'בית דוד' הגאון רבי צבי שינקר זצ"ל הלך לעולמו בצהרי יום השבת לאחר שסבל יסורים קשים ומרים והוא בשנת השמונים לחייו. בבוקרו של יום השבת חלה התדרדרות במצבו ולאחר שעות ספורות הוא השיב את נשמתו הטהורה ליוצרו

אבל בעולם התורה עם הגעת הידיעה המרה והקשה בצאת השבת על פטירתו של ראש ישיבת 'בית דוד' הגאון רבי צבי שינקר זצ"ל אשר הלך לעולמו בצהרי יום השבת לאחר שסבל יסורים קשים ומרים והוא בשנת השמונים לחייו.

הגאון רבי צבי שינקר זצ"ל היה תלמידם המובהק של מרן המשגיח רבי יחזקאל לוינשטין זצ"ל ומרן ראש הישיבה הגרא"מ שך זצ"ל, הוא שימש כראש ישיבת 'בית דוד' בבני ברק למעלה מארבעים שנה, כמו כן שימש בין היתר כנשיא ישיבות 'מאירת שמועה' באשדוד וישיבת 'נחלת יאיר' שבראשות הגר"י לופלינסקי.

תלמידיו הרבים מבכים את לכתו בשיחה ל'חדשות JDN' בו הם מספרים על ראש ישיבה שהיה כאב עבור תלמידיו בכל דבר ועניין, כל תלמידיו מספרים בעורגה כיצד הגר"צ שינקר זצ"ל היה דואג להם לכל מחסורם הן מחסור רוחני והן מחסור גשמי. גם בהיותו ראש ישיבה היה הוא מתייחס ברוחב לב ובנעימות מיוחדת לכל בחור ובחור באשר הוא.

בימים האחרונים אף התפרסם מכתב נדיר והיסטורי בכתב ידו של מנהיג עולם התורה מרן ראש הישיבה הגאון רבי אלעזר מנחם מן שך זצוק"ל על בלנק רשמי של אם הישיבות ישיבת פוניבז' מלפני 63 שנה אשר הוא כותב על הגאון רבי צבי שינקר זצ"ל "כי כשרונותיו מאד מאד נעלים ועתיד הוא להיות אחד מגדולי ישראל בעזהי"ת". זאת כאשר הגר"צ שינקר היה בחור צעיר כבן 17 שנה בלבד.

במכתבו שפורסם בימים אלו כותב רה"י הגרא"מ שך: "להיות לראיה ביד הב' היקר והנעלה אחד מבחירי הישיבה הקדושה דפה מר צבי שינקר שיחי' מתל אביב, איך שדיברתי אתו במס' יבמות, ומצאתיו שיש לו ידיעה בכל הענינים שבס' הנ"ל וידיו רב לו בפלפולא של תורה בכשרון ובהבנה והעמקה בכל הענינים שדברתי אתו, והי' בעז"ה כאשר יוסיף כהנה וכהנה לאילנא רברבא יתעביד כי כשרונותיו מאד מאד נעלים ועתיד הוא להיות אחד מגדולי ישראל בעזהי"ת".

בשנה האחרונה נחלש ראש הישיבה, עם כל הצער והכאב ראש הישיבה המשיך את שיעוריו לתלמידיו תמידין כסדרן מבלי שאיש מבחין בשינוי כלשהו, כאשר הוא עובר סידרת בדיקות וטיפולים קשים מאוד, בהטעימו שכך קיבל מרבו הגדול המשגיח רבי יחזקאל לוינשטין זצ"ל ש'אין הברכה שורה אלא בדבר הסמוי מן העין' ולכן העדיף שלא לפרסם את מצבו. אלא שלפני מספר חודשים עקב דלקת ריאות אושפז ראש הישיבה למשך מספר ימים ומאז הוא נותר במעונו בחולשה רבה.

בהיכלי התורה ובקרב אלפי תלמידיו העתירו כל העת בתפילה והתחזקו בשקידת התורה לרפואתו, בצפייה כל העת לחזרתו המלאה במסירת השיעורים והרבצת התורה בהיכל הישיבה.

בשבוע האחרון חלה החמרה משמעותית במצבו והוא אושפז שוב בבית החולים 'בלינסון' שם נאבקו הרופאים על חייו. בבוקרו של יום השבת חלה התדרדרות במצבו ולאחר שעות ספורות הוא השיב את נשמתו הטהורה ליוצרו לדאבון ליבם של משפחתו הכבודה ואלפי תלמידיו שראו בו כאב רוחני לכל דבר.

מסע הלוויתו יצא הערב (מוצאי שבת) בשעה 23:00 מהיכל ישיבת 'בית דוד' ברחוב בן זכאי בבני ברק ותמשיך בדרכה לבית החיים פניבז' שם יטמן. תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.