בשעה האחרונה גאב''ד ה'עדה החרדית' הגאון רבי יצחק טוביה וייס שליט''א פונה מביתו לבית החולים לצורך קבלת רפואי, זאת לאחר שלא חש בטוב. מקורביו מוסרים כי מצבו טוב, ומלבד חום גבוה וחולשה הוא מרגיש טוב ויעבור סדרת בדיקות

לקיים בנו חכמי ישראל: דאגה רבה בקרב קהילות ה'עדה החרדית' שבירושלים לאחר שבשעה האחרונה גאב"ד ה'עדה החרדית' הגאון רבי יצחק טוביה וייס שליט"א פונה מביתו לבית החולים לצורך קבלת רפואי.

ל'חדשות JDN' נודע כי לפני שעה קלה פונה הגאב"ד הגאון רבי יצחק טוביה וייס שליט"א מביתו ברחוב גבעת משה שבשכונת גוש 80 שבירושלים לבית החולים זאת לאחר שלא חש בטוב ובקרב מקורביו שררה דאגה גדולה והחליטו לפנותו לבית החולים.

מקורביו מוסרים כי מצבו של גאב"ד ה'עדה החרדית' טוב, ומלבד חום גבוה וחולשה הוא מרגיש מצוין, הגאב"ד יעבור סדרת בדיקות בבית החולים ואז ככל הנראה יוכל להשתחרר חזרה לביתו.

בקרב קהילות ה'עדה החרדית' קוראים לציבור די בכל אתר ואתר להרבות בתפילה ובתחנונים לרפואתו השלימה והמהירה של הגאב"ד רבי יצחק טוביה בן ריקל בתוך שאר חולי ישראל.