משגיח ישיבת 'אורחות תורה' הגה"צ רבי חזקיהו מישקובסקי מסר לבני הישיבה כי הגר"ג הוניגסברג שאל את מרן שר התורה מה ניתן לעשות בעקבות נגיף הקורונה והשיב: "ילמדו תורה תיעצר המגיפה". המשגיח לתלמידיו: "בידינו הדבר, בואו ונהיה השלוחים"

התבטאות נדירה ומיוחדת נשמעה בימים האחרונים ממרן שר התורה הגאון רבי חיים קניבסקי שליט"א שאמר לנכדו הגאון רבי גדליה הוניגסברג שליט"א כי אם ילמדו תורה תיעצר המגיפה.

בהקלטה שהגיעה לידי 'חדשות JDN' נשמע משגיח ישיבת 'אורחות תורה' בבני ברק הגה"צ רבי חזקיהו מישקובסקי שליט"א מוסר לבני הישיבה בקו פנימי כי הוא שאל את נכדו של שר התורה הגאון רבי גדליה הוניגסברג שליט"א האם יש לו איזה מילה שהוא שמע מסביו הגדול לומר לציבור בימים טרופים אלו.

המשגיח אומר בהקלטה כי שר התורה נשאל "כל העולם כולו רועד, כולם מפחדים, מה אנחנו עושים?", מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א השיב ואמר בזה הלשון "ילמדו תורה תיעצר המגיפה".

המשגיח הגה"צ רבי חזקיהו מישקובסקי שליט"א המשיך ואמר בהודעה מוקלטת לבני הישיבה: "בידינו הדבר באו ונעצור את המגיפה, בואו ונהיה השלוחים להסיר את המגיפה מעם ישראל", בהמשך דבריו חיזק המשגיח את הבחורים בדברי חיזוק ובענייני השעה.