דברי חיזוק נפלאים מאת הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי שליט''א לנשות ישראל המתנזרות מהאינטרנט הלא כשר בנושא: "ההפרדה בין פחד לזהירות בימים אלו"