קודם כל תגידו "צדקה תצל ממוות" גם רבי שמשון האסטרופולי יודה שזוהי סגולה חזקה יותר –
דבר שני כל יהודי מבין את הסוד על מכונו, אם קורא בשימת לב, לא לעשות מכל דבר איזה משהו שרק גדולי הדור שייכים אליו אם יתרמו לוועד הרבנים או קופת העיר
דבר שלישי והחשוב ביותר, עם ישראל רוצה לתת צדקה כדי לעשות נחת רוח ליוצרנו, ולא לשום מטרה, תכוונו לשם (גם אתם) ותראו את הסחף של הלב היהודי לאמת
(הדברים מכוונים גם לקופת העיר, ולכל שאר הארגונים ה' עליהם יחיו)
פסח כשר ושמח
ו