שר התקשורת קיבל את המלצת הדרג המקצועי במשרד להחיל מספר שינויים הנוגעים לסך התשלום החודשי של המנויים החורגים ולתקופת ההסדר הזמני. שינוי זה יהיה רלוונטי לתקופה של חודש ימים, שבמהלכו ימשיך משרד התקשורת לבחון את מאפייני השימוש

בשורה וחסכון של מאות שקלים: לאחר פניית ח"כ הרב אורי מקלב אל שר התקשורת לפני כשבוע, הכריע הערב השר כי חריגה ממספר הדקות בחבילות הסלולר "ללא הגבלה" בתוקפת משבר הקורונה תחוייב בעלות חבילה נוספת ובתוספת של 24.7 ש"ח בלבד, זאת לאחר שימוע שהתקיים במשרד התקשורת לחברות התקשורת בשבוע האחרון.

כבר בתחילת השבוע הודיע שר התקשורת דוד אמסלם לחבר הכנסת הרב אורי מקלב כי יפעיל את סמכותו ומשרדו יחל בשימוע לחברות הסלולר והתקשורת בכדי לקבוע תעריף נמוך לחריגות מדקות השיחה המותרות בחבילות התקשורת, מדובר בהליך מיוחד אשר נעשה לאור שעת החירום בעת משבר הקורונה כאשר רבים משתמשים בדקות השיחה הרבה מעבר לממוצע הרגיל בעת שגרה, "לא אוכל לחיות במצב בו משפחות עושות שימוש במכשירי הטלפון השונים תוך עלויות גבוהות של אלפי שקלים ערב חג הפסח" אמר שר התקשורת דוד אמסלם לח"כ הרב אורי מקלב שפנה אליו בנושא עם פרוץ הנגיף בארץ.

כיום, צרכן אשר חורג מסך דקות השיחה המותרות לו בחבילת הדקות "ללא הגבלה" מחויב בתעריף שיחה שאינו מידתי ועשוי להגיע אף לאלפי שקלים בשקלול הכולל, חבר הכנסת פנה מיידית עם התפרצות נגיף הקורונה לשר התקשורת ומנכ"לי חברות התקשורת והסלולר ואמר כי "לאור מצב החירום בו משפחות רבות, קשישים ואף תלמידי בתי הספר וחידרים שעברו למתכנות לימוד טלפונית מבצעים שיחות רבות מעבר לממוצע שבשגרה לא יתכן כי ישלמו אלפי שקלים עבור שימוש בחבילות "ללא הגבלה"

כאמור, הערב ולאחר שימוע שקיים שר התקשורת ולאחר לחצים רבים אשר הפעילו בלשכתו של חבר הכנסת הרב אורי מקלב הכריע שר התקשורת דוד אמסלם כי חריגה מהגבלת דקות השיחה תחוייב בעלות של חבילה נוספת ובתשלום נוסף של 24.7 שקלים בלבד, יצויין כי באם הצרכן חרג אף מעבר למגבלת שני חבילות יחוייב בעלות של חבילה נוספת ובתוספת נוספת של 24.7 שקלים בלבד, זאת במקום מאות ואף אלפי שקלים על פי המצב הקיים בו כל דקת חריגה מחוייבת בחצי ש"ח לדקת שיחה.