ברוך השם
רפואה שלימה ואריכות ימים ושנים לכבוד ראש הישיבה