השר לענייני ירושלים ומורשת הטרי הגיע להתברך במעונו של הראשון לציון מרן הגאון רבי שלמה משה עמאר שליט"א, לרגל היכנסו לתפקידו החדש: "היה לי מאוד חשוב לבוא מיד אחרי ההשבעה שלי לקבל את ברכתה התורנית של ירושלים"

השר לענייני ירושלים ומורשת הטרי רפי פרץ הגיע הבוקר להתברך במעונו של הראשון לציון ורבה של ירושלים מרן הגאון רבי שלמה משה עמאר שליט"א, לרגל היכנסו לתפקידו החדש.

הראשון לציון בירכו שיזכה לקדש שם שמיים. "תחזק חומות ירושלים הן בעניינים הגשמיים והן בעיניינים ההלכתיים והרוחניים. תוסיף קדושה על קדושה ותביא ברכה לירושלים", אמר הגרש"מ עמאר.

הראשון לציון אף ביקש מהשר לשמור על קדושת הכותל המערבי שח"ו לא ירמס ע"י עוקרי הדת. בסיומה של הפגישה, העניק הראשון לציון לשר את ספריו ברכת אליהו על התורה ושו"ת 'מלאכת שלמה' העוסק בהלכות חופה וקידושין.

השר הודה לראשון לציון על ברכתו ודברי החיזוק בתחילת דרכו בתפקידו כשר לענייני ירושלים ואמר כי "היה לי מאוד חשוב לבוא מיד אחרי ההשבעה שלי לקבל את ברכתה התורנית של ירושלים, אנחנו רוצים להפוך את ירושלים עוד יותר לאורו של עולם". במהלך השיחה ביקש השר לשוב ולהתייעץ עם הראשון לציון בעניינה של ירושלים עיה"ק.