בישיבה בראשות הגאון רבי איסר ליזרוק החליטו לשנות את סדרי הישיבה ולהנהיג את לימוד הבקיאות בשעות הבוקר ולהעתיק את סדר העיון לאחר הצהריים בעקבות העומס הרב שיש על מערכות הטלפון בשעות הבוקר שגרר ניתוק בקווים והפרעה לרציפות

משבר הקורונה יצר שינויים מרחיקי לכת בעולם הישיבות, אולם עד כה ראשי הישיבות ניסוי לשמר את סדרי הישיבה הנהוגים כך שבסדר הבוקר נלמדים הדפים בעיון וסדר אחר הצהרים מוקדש ללימוד הבקיאות.

ל'חדשות JDN' נודע כי בישיבת 'תורת משה' בראשות הגאון רבי איסר ליזרוק שליט"א החליטו לשנות את סדרי הישיבה ולהנהיג את לימוד הבקיאות בשעות הבוקר ולהעתיק את סדר העיון לאחר הצהריים.

ההחלטה הגיעה בעקבות העומס הרב שיש על מערכות הטלפון בשעות הבוקר מה שיוצר ניתוק בקווים והפרעה לרציפות העיון של הבחורים הלומדים שעיקר לימודם נסוב סביב השיעורים הנלמדים ויש חשיבות גדולה לרציפות הלימוד.

לאור זאת הוחלט כי מעתה בשעות הבוקר יהיה הלימוד בבקיאות ששם קל יותר להתמודד עם הניתוקים והעומס על הקווים וסדר אחר הצהרים יוקדש ללימוד העיון. ההחלטה יצאה לפועל רק לאחר שהיא קבלה את ברכתם של גדולי ישראל.

בתוך כך נערכים בהנהלת הישיבה להתחיל בקרוב את הלימוד בישיבה במתכונת ה'קפסולות', כפי הוראתם של גדולי ישראל שליט"א בתיאום מלא עם משרד הבריאות והממונים על הכנת המתווה.

יצוין כי עד להשלמת פרטי המתווה ראש הישיבה הגר"א ליזרוק שליט"א מגיע מידי יום לעיר אחרת ומקבץ את התלמידים ויחדיו מתפלפלים בעומק הסוגיות כפי שהיו בקדמת דנא בימים שטרום הקורונה. הלימוד והשיעורים מתקיימים בשטח פתוח על פי כל הכללים של משרד הבריאות.